Evert Visser is al meer dan 25 jaar als arts werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg. Taakdelegatie is voor hem geen noodzakelijk kwaad, maar een waardevolle toevoeging aan verzuimbegeleiding. Voor hemzelf, maar vooral voor de werkgever en werknemer. Sinds wanneer...