Evert Visser is al meer dan 25 jaar als arts werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg. Taakdelegatie is voor hem geen noodzakelijk kwaad, maar een waardevolle toevoeging aan verzuimbegeleiding. Voor hemzelf, maar vooral voor de werkgever en werknemer.
Sinds wanneer werkt u met taakdelegatie?
“Ik ben in 1994 begonnen als bedrijfsarts. Een groot deel van die periode werkte ik ook als stafarts voor het MKB. Belangrijke vraag was toen: hoe kunnen we ons werk voor verschillende bedrijven zo efficiënt mogelijk doen? Daar ontstond al een vorm van taakdelegatie. Met reïntegratieadviseurs en procesregisseurs die een deel van de taken van de bedrijfsarts overnamen.
In eerste instantie was ik nog wat huiverig. Maar al snel kwam het besef: dit is gewoon nodig om iedereen goed en snel te kunnen begeleiden. We zijn op zoek gegaan naar een goede samenwerking, waarbij de bedrijfsarts niet alle activiteiten doet, maar wel verantwoordelijk blijft voor het beleid en het verzuimtraject. Bij Dokter Jones werken we vanuit diezelfde gedachte.”
Hoe ziet die samenwerking met de specialist taakdelegatie eruit?
“De specialist taakdelegatie helpt met het voortraject en het vervolgtraject. De diagnose, prognose en inschatting van het proces liggen bij mij als bedrijfsarts. We hebben dagelijks overleg en geen enkel rapport of advies gaat de deur uit zonder mijn blik en akkoord. Bij ernstige aandoeningen, arbeidsconflicten of langdurig verzuim zie ik de werknemer nog altijd zelf.”
Hoe bepaalt u met welk verzuim u te maken heeft?
“Wanneer we een verzuimmelding krijgen, beginnen we met een multifactoriële analyse. Van oudsher een taak van de bedrijfsarts. Maar een taak die prima – en eigenlijk zelfs beter – door een specialist taakdelegatie gedaan kan worden.  Want een specialist taakdelegatie kan niet alleen de medische punten voor mij uitvragen, maar heeft ook tijd en aandacht om de omliggende factoren te bespreken. De klachten zijn namelijk vaak een resultante van de omstandigheden, maar niet de werkelijke oorzaak.
Wij gaan ervan uit dat iedere werknemer die verzuimt ziek is. Maar niet iedere werknemer verzuimt vanuit een puur medische oorzaak. Verzuim (het totaal in verzuimdagen) kan in categorieën worden verdeeld:
30% psychische klachten: al dan niet werkgerelateerd
30% fysieke klachten: denk aan RSI of rugklachten
30% kort verzuim: kortdurende ziektes
10% medisch verzuim: langdurige uitval door ernstige ziektes of medische incidenten als hartinfarcten
60% van het verzuim bestaat dus uit psychische en fysieke klachten. Deze klachten hebben vooral te maken met gedrag: werkdruk, werkhouding. Dat vraagt om een ander soort begeleiding.” En 30% kortdurend verzuim kent ook een gedragselement: een ziekmelding is een besluit dat je neemt, het overkomt je niet.
Hoe gaat u om met psychische en fysieke klachten?
“In de multifactoriële analyse richten wij ons al op de achtergrond van de klachten. Bij fysieke klachten kijken we naar de werkhouding en werkomstandigheden. Bij psychische klachten richten we ons op de energiebronnen in iemands leven, zowel op het werk als persoonlijk. Heeft de werknemer genoeg steun, vrijheid, ontwikkelingsmogelijkheden? Wie overbelast raakt, heeft meestal een probleem op dit vlak.
Door ons al in het beginstadium op de achtergrond van de klachten te richten  kunnen we eerder demedicaliseren en herstelbegeleiding inzetten. De specialist taakdelegatie draagt hier voor een groot deel aan bij. Hij zorgt er niet alleen voor dat de werkelijke oorzaak eerder boven tafel komt, maar ook dat de werknemer in het hele hersteltraject goed wordt begeleid naar reïntegratie. En dat is nodig, want gedrag veranderen is niet eenvoudig, dat is een langdurig traject. Een traject waar ook de werkgever in betrokken moet worden, om te voorkomen dat de overbelasting overgaat in een burn out of blijvend fysieke problemen ten gevolge van een verkeerde fysieke belasting.”
Wat levert die samenwerking op?
“Voor mij creëert het ruimte. Ruimte om meer mensen te helpen en ruimte om meer aandacht te schenken aan de complexere verzuimgevallen. Voor de werknemer en werkgever levert deze samenwerking meer tijd en persoonlijke aandacht op, ook bij langdurig verzuim. In tevredenheidsonderzoeken zien we terug dat dat persoonlijke contact gewaardeerd wordt en het herstel bevordert.
Een specialist taakdelegatie is niet medisch onderlegd en dat is eigenlijk een pluspunt. Want een groot deel van het verzuim is dus niet medisch, maar werk- of gedraggerelateerd. Een persoonlijke, langdurige herstelbegeleiding is dan essentieel. Dat is niet mijn kracht als bedrijfsarts. Mijn kracht is het vaststellen van de medische diagnose en vaststellen welke factoren het herstel belemmeren. Andere specialisten kunnen het herstel veel beter begeleiden dan ikzelf. Laat iedereen doen waar hij goed in is, dan komen we samen uiteindelijk veel verder.”
Evert Visser is als arts ook verbonden aan Dokter Jones. Samen met een team aan specialisten taakdelegatie levert hij zorg met aandacht. Meer weten over de werkwijze van Dokter Jones? Neem contact op voor meer informatie!